Jak głosować za granicą w wyborach prezydenckich 2023? Poradnik dla Polaków za granicą

Głosowanie za granicą w wyborach prezydenckich – jak to zrobić?

Wybory prezydenckie w 2023 roku to ważne wydarzenie dla Polaków mieszkających zagranicą. Wielu emigrantów i osób przebywających czasowo poza Polską zastanawia się, jak wziąć udział w głosowaniu będąc za granicą. Istnieje kilka możliwości, aby oddać swój głos w wyborach prezydenckich przebywając poza krajem.

Głosowanie w obwodzie wyborczym za granicą – jak się zapisać?

Aby głosować w obwodzie wyborczym utworzonym za granicą, należy zapisać się do spisu wyborców. W tym celu trzeba złożyć wniosek do konsula. Termin na złożenie wniosku o wpis do spisu wyborców za granicą upływa na 5 dni przed dniem wyborów, czyli do 10 października 2023 roku.

We wniosku o wpis do spisu wyborców za granicą należy podać:

  • imię i nazwisko
  • numer PESEL
  • numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego

Wykaz obwodów głosowania za granicą będzie udostępniony na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Tam można sprawdzić, w którym obwodzie głosować w danym kraju.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Kolejną opcją dla wyborców za granicą jest głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie w Polsce lub za granicą.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o zaświadczenie do głosowania za granicą?

  • wyborcy zameldowani na stałe w Polsce mogą starać się o zaświadczenie w urzędzie gminy od 1 września do 12 października 2023 r.
  • osoby wpisane do spisu wyborców za granicą składają wniosek o zaświadczenie do konsula do 12 października 2023 r.

Zaświadczenie trzeba odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę. Należy pamiętać, że w przypadku zagubienia zaświadczenia nie będzie można otrzymać kolejnego.

Głosowanie na polskich statkach morskich – jak się zapisać?

Obywatele polscy przebywający w dniu wyborów prezydenckich na statkach morskich również mają prawo głosu. Aby wziąć udział w głosowaniu na polskim statku morskim, należy złożyć wniosek do kapitana statku o wpisanie do spisu wyborców. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej na 5 dni przed dniem głosowania, czyli do 10 października 2023 roku.

Podsumowanie – jak głosować za granicą?

Podsumowując, każdy obywatel polski przebywający za granicą w czasie wyborów prezydenckich w 2023 roku może wziąć udział w głosowaniu. Warunkiem jest rejestracja w spisie wyborców za granicą lub uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Szczegóły dotyczące głosowania poza granicami kraju są dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Pamiętajmy, aby dopełnić niezbędnych formalności i skorzystać z przysługującego nam prawa wyborczego!

Podobne wpisy